Ταφ διπλού τοιχώματος

α ταφ κατασκευάζονται από ειδικούς ανοξείδωτους ωστενιτικούς χάλυβες (AISI 304/L ή…

Καμπύλη 90 μοιρών διπλου τοιχώματος

Οι καμπύλες 90° κατασκευάζονται από ειδικούς ανοξείδωτους ωστενιτικούς χάλυβες AISI304/L…

Καμπύλη 45 μοιρών διπλού τοιχώματος

Οι καμπύλες 45° κατασκευάζονται από ειδικούς ανοξείδωτους ωστενιτικούς χάλυβες AISI304/L…

Καπναγωγός διπλού τοιχώματος

Οι καπναγωγοί της εταιρείας “ΑΓΩΓΟΣ” κατασκευάζονται από ειδικούς ανοξείδωτους ωστενιτικούς (αντιμαγνητικούς) χάλυβες…