ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Κάθε μελέτη όσο πλήρης και να είναι χρειάζεται να εφαρμοστεί σωστά

Κάθε μελέτη όσο πλήρης και να είναι χρειάζεται να εφαρμοστεί σωστά και υπεύθυνα στο έργο για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η επίβλεψη ενός τεχνικού έργου είναι εξίσου ένας σημαντικός παράγοντας . Κατά τη διάρκεια των εργασιών πάντα προκύπτουν ζητήματα τεχνικής ή άλλης φύσης τα οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και θα πρέπει να δοθούν άμεσα λύσεις και να αναληφθούν πρωτοβουλίες σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου επιβλέποντα ο οποίος έχει και την ολοκληρωτική ευθύνη

Τέλος, η επίβλεψη ενός έργου είναι απαραίτητη για να διασφαλιστούν τα πλαίσια του χρονικού αλλά κυρίως του οικονομικού προγραμματισμού όπως αυτά έχουν τεθεί σε συνεννόηση με τον πελάτη.

TOP