Τριγωνική βάση στήριξης μονου τοιχώματος

Οι τριγωνικές βάσεις στήριξης κατασκευάζονται από ειδικούς ανοξείδωτους ωστενιτικούς χάλυβες, που παρουσιάζουν πολύ μεγάλη αντοχή στην διάβρωση. Τοποθετούνται στην βάση της καμινάδας και στηρίζουν το φορτίο του υπερκείμενου καπναγωγού.

Διατίθενται στις εξής διαστάσεις/διαμέτρους (χιλιοστά):

80 – 100 – 130 – 150 – 180 – 200 – 230 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 550 – 600 mm.

Με πιστοποίηση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ1856-1&2.