ΒΑΧΙ Power HT+

• Υψηλός λόγος προσαρμογής ισχύος σε απαιτήσεις κτιρίων 1:9.
• Δυνατότητα συνεργασίας με υδραυλικό κιτ
• (παρέχεται ως παρελκόμενο) που περιλαμβάνει κυκλοφορητή μεταβλητών στροφών χαμηλής κατανάλωσης (σύμφωνα με κανονισμό ErP) και υδραυλικό διαχωριστή και ενσωματώνεται στο πίσω μέρος του λέβητα.
• Ψηφιακός πίνακας ελέγχου think με πλήρες σύστημα διάγνωσης και ηλεκτρονικός έλεγχος Siemens.
• Δυνατότητα αλληλουχίας έως και 16 μονάδων (cascade).
• Ανοξείδωτος θάλαμος καύσης AISI 316L.
• Εργοστασιακή αντιστάθμιση λέβητα εξωτερικής θερμοκρασίας (απαιτείται πρόσθετο αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας).
• Δυνατότητα ελέγχου δύο θερμοκρασιακών ζωνών.
• Εύκολη διασύνδεση με ηλιακό σύστημα.
• Εξαιρετικά μικρού βάρους και διαστάσεων λέβητας.
• Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας.
• Αυτόματη λειτουργία του κυκλοφορητή κάθε 24 ώρες για προστασία από μπλοκάρισμα.